Tidlig på våren – fra februar og utover – kommer kysttorsk og skrei inn på fjorden for å gyte. I denne perioden har det i generasjoner foregått et vårtorskefiske rett utenfor der hvor vi har vår campingplass.

Vi vil gjerne at våre gjester skal få oppleve noe av dette og tilbyr derfor leie av hytte og båt mars, april og mai til spesialpris !

Pristilbud 15. mars – 1. juni

Hytte for max 6 personer:    990 kr. per døgn.

Hytte for 4 personer:              850 kr. per døgn.

Båt 19 fot med 50 og 60 hk :        750 kr. per døgn.
Båt 19 fot med 70 hk:                      790 kr. per døgn.

NB:Hvis været blir dårlig slik at du ikke kan fiske, betales det ikke leie for båt den dagen.